Doug Thomas record
YearSchoolWonLostTitle
2013Mitchell 6 15  
2014Mitchell 6 14  
2015Mitchell 5 15  
2016Mitchell 8 15  
2017Mitchell 9 13  
2018Mitchell 9 13  
2019Mitchell 13 10