Thomas Smith record
YearSchoolWonLostTitle
2012Lighthouse CPA 0 1  
2013Lighthouse CPA 11 11  
2014Lighthouse CPA 11 6